Wednesday, 13/11/2019 - 17:55|
Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018)
Ngày ban hành:
10/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
10/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
10/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
DANH MỤC CÁC LOẠI BIỂU MẪU   Mẫu số TÊN CÁC LOẠI BIỄU MẪU LINK TẢI GHI CHÚ 1 Mẫu báo cáo chất lượng HKI và cuối năm (K4;5)   2 Mẫu danh sách đề nghị khen thưởng các lớp   3 Mẫu giáo án   4 Mẫu góp ý cho lãnh đạo hàng năm   5 Mẫu giấy mời hội nghị, tổng kết, sơ kết   6 Mẫu phiếu đánh giá SKKN   7 Mẫu phiếu đánh giá hồ sơ giáo viên   8 Mẫu giấy chuyển trường     9 Mẫu phiếu dự giờ (2014-2015)   10 Mẫu kế hoạch hướng dẫn tập sự     11 Mẫu giấy giới thiệu   12 Mẫu đơn xác nhận thời gian công tác     13 Mẫu đăng kí sinh đẻ kế hoạch   14  Mẫu báo cáo tháng     15 Mẫu giấy đi đường     16 Mẫu nhật kí chủ nhiệm     17 Mẫu 2-HĐLĐ-Thông tư số 152012TT-BNV     18 Mẫu Bản tự kiểm điểm     19  Mẫu đơn xin nâng lương     20  Mẫu bản nhận xét quá trình công tác (Xin nâng lương)     21  Mẫu Báo cáo tổng kết lớp năm học 2016-2017     22  Mẫu biên bản bàn giao chất lượng GD năm học 2016-2017   23  Mẫu thành tích cá nhân (Theo CV 1592)     24  Mẫu giấy phép (mẫu 1.16)     25  Đánh giá kết quả tập sự     26  Đơn xin phép     27 Mẫu khai thông tin BHXH     28 Mẫu QĐ phân công nhiệm vụ     29  Mẫu báo cáo thành tích cá nhân (CV 495)   30  Mẫu kế hoạch giúp đỡ, bồi dưỡng học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học      31  Mẫu báo cáo Chất lượng EQMS cuối năm        32  Mẫu đăng ký học hè      33  Đơn xin học bán trú      34  Mẫu chương trình      35  Mẫu sinh hoạt chuyên môn tổ, trường      36  Mẫu kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học       37  Mẫu kế hoạch phụ đạo học sinh      38  Mẫu kế hoạch bồi dưỡng học sinh    39  Mẫu thông tin cá nhân trên CTT    40  Mẫu báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm      41  Mẫu báo cáo thành tích 20/11      42  Biên bản họp tổ đảng      43  Mẫu đánh giá chất lượng giữa kỳ lớp 1,2,3    44  Mẫu đánh giá chất lượng cuối kỳ lớp 1,2,3      45  Mẫu đánh giá chất lượng cuối năm lớp 1,2,3      46  Mẫu đánh giá chất lượng giữa kỳ lớp 4,5    47  Mẫu đánh giá chất lượng cuối kỳ lớp 4,5      48  Mẫu đánh giá chất lượng cuối năm lớp 4,5      49  Mẫu biên bản họp xét thi đua Tổ      50  Mẫu đơn xin nâng lương 2017      51  Mẫu đơn đăng ký Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp theo CV 1131 (Cá nhân)    52 Mẫu đăng ký Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp theo CV 1131 (Dành cho Trường)      53        54        55        56        57        58        59        60                    
Ngày ban hành:
10/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
10/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/04/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/04/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/04/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/04/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/04/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/04/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/04/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/04/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/04/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/04/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/04/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/04/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/04/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tin đọc nhiều
Liên kết website